TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se

Backup-TenkaAB-ITsupport424x283-trans.png

Säkerhetskopiera er mejlserver

Hur ert företags information säkerhetskopieras måste tänkas igenom och rätt nivå måste väljas med tanke på kostnad vägt mot tillgänglighet. Vad händer om våra mejl försvinner? Om mejlserven kraschar, hur lång tid bör det ta att återställa informationen? Det är många faktorer som spelar in.

Säkerhetskopiera er mejllösning

Har ni er mejlserver lokalt, i serverhall, i molnet eller hyr ni mejlkonton på delad server? Oavsett hur ni gör är det viktigt att att säkerhetskopiera mejlen. Ert företags storlek samt hur viktig ni bedömer att informationen är som ni har på era mejlkonton påverkar naturligtvis hur ni väljer att backa upp informationen. Ring oss på 08-322506 eller skicka e-post till support@tenka.se så kan vi diskutera vidare.

Säkerhetskopiera mejlserver ni har lokalt

Att säkerhetskopiera en server som står lokalt på ert kontor är naturligtvis det enklaste. Ni har direkt åtkomst till er server och kan installera valfri mjukvara för att göra detta. Vad som är viktigt är att tänka på vad man förväntar sig ska vara möjligt om något oförutsett händer. Ska mejl som kom den senaste timmen finnas på backupen? Oavsett vilken nivå man bedömer rimlig så bör man ha gått igenom denna tankeprocess.

Lokal kopia av mejl på extern mejlserver

Hyr ni mejlserver utan direkt access till systemet eller nödvändig koppling för att kunna göra en full backup av systemet så kan det vara nödvändigt att backa upp konto för konto. Detta kan tyckas ormständigt men är ibland nödvändigt och det finns programvara som förenklar denna process. Denna typ av säkerhetskopiering kan också vara bra om ni vill ha kvar mejl som personal valt att radera. Kontakta oss om du vill veta mer.

Ring oss - 08-322506

eller skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se