TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se

Dokumenthantering

110_F_23318692_A7gxaifnxGCY1xqYQH9v2l7A27qf43M5-110x110-transparent.png

En dokumentserver eller DMS (Document Management System) är ett sätt att verifiera att all dokumentation är tillgänglig och godkänd av rätt person. Det kan vara t.ex. juridiska kontrakt eller laboratorieinstruktioner. Det underlättar också vid framtagandet av dylika dokument då man genom systemet får fram de aktuella mallarna.

Det finns många olika varianter av dokumenthanteringssystem. Vissa fungerar som ett projektverktyg eller är inkluderade i ett sådant. Andra är formade som en online samarbetsplats och ytterligare varianter har funktionalitet för sträng övervakning av vem som får utfärda och godkänna ett dokument.

Vi kan hjälpa er att välja. Ring oss! 08-322506

Ring oss - 08-322506

eller skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se