TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se

Filserver

Filserver-Tenka-AB-ITSupport300x400-trans.png

En filserver fungerar på de flesta arbetsplatser som kärnan i all dokumenteditering och delning. Idag finns det många olika utseenden på filservrar. De kan finnas lokalt på ert kontor, i serverhall eller hos en närliggande konsult. Ingen lösning är självklart bättre an den andra utan beror på er situation och företagsstruktur. Ring oss så kan vi diskutera vilka lösningar som finns och vilka som kan passa er.

Administration, installation och säkerhetskopiering

Vi kan installera och administrera alla typer utav servrar. Vi hjälper er att ta fram en säkerhetskopieringsplan som passar era behov samt lägger till och tar bort rättigheter för olika användare.

Filserver hos oss

Genom att ha servern hos oss slipper ni avvara ett rum för den ofta högljudda servern. Denna tjänst är främst tänkt för företag med snabb uppkoppling. Ni bör ha åtminstone 10Mbits-uppkoppling (kan vara delad) för att detta ska fungera.

Ring oss - 08-322506

eller skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se