Allow IE 11 full functionality in OWA

This is a quick entry as we think it might be interesting to Windows Exchange 2010 Administrators and users

To allow IE to access full functionality in OWA open Compatibility View Settings 

and add the domain of the email server to the list as follows

Thats all folks!

//Tenka Support Team

 

2015 01 15

Implemeterade jobbansökningshantering på hemsida

Implementerade theresumator.com på en av våra kunders webbsidor. Funktionaliteten som erbjuds från The Resumators är fokuserad till att hantera jobbansökningar och variationen i hur widgeten kan implementeras på hemsidor är begränsad. Det visade sig att det var problem att få in deras widget på en Worpress sida men med lite CSS-skills fick vi deras widget att uppföra som önskat.

/Tenka IT-stöd

 

2014 10 01

Vi valde ett icke klickbaserat avtal för skrivare

Efter noggrann eftersökning och offertförfrågningar valde vi en leverantör som erbjuder full service samt skrivare att hyra i ett och samma avtal men utan att man betalar per utskrift. En utskrift med med t.ex. endast färglogga kostar bara en bråkdel av vad en färgutskrift i ett klickbaserat avtal kostar

Kostnad ung 2.5 öre per svartvit utskrift och 23 öre per färgutskrift. 

20140926

DomainKeys Identified Mail

Konfigurerade DKIM för en av våra kunders Google Apps konton

DKIM minskar risken att mejl skickat från rätt server med tillhörande domän fastnar i filter eller felaktigt blockeras. Mejlen signeras och en publik nyckel finns tillgänglig i domänens DNS

Onsdag-2014.09.24

Sender Policy Framework

Konfigurerade SPF för en av våra kunders domäner

SPF läggs till i DNS för att autentisera mejlservers för en domän. Mottagande mejlservers kan då kolla i DNS:en för att verifera att mejl som utger sig att komma från er domän verkligen gör det.


Copyright Microsoft

www.openspf.org

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework

http://www.microsoft.com/mscorp/safety/content/technologies/senderid/wizard/

Ring oss - 08-322506

eller skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.