TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se

IT policy

IT-Policy-TenkaAB-IT-support457x262-trans.png

Öka säkerheten med en IT policy

En IT policy bör spegla företagets krav på säkerhet och kvalitet. Därför är det viktigt att man tar fram en kravspecifikation. Se exempel på utdrag ur frågeformulär för framtagning av kravspecifikation nedan.

Ansvar

Det effektivaste sättet att säkra sin information både mot intrång och läckage är att informera medarbetarna om gott internet beteende samt medarbetarens ansvar. Det kan vara så enkelt som att upplysa om att inte använda samma lösenorden för privata konton som arbetsrelaterade konton. Ytterligare kan man lägga till att man har ansvar för att ens data säkerhetskopieras.

För att man som användare ska kunna följa en policy krävs också att de förses med verktyg som t.ex. krypteringsnycklar och lösningar för säkerhetskopiering. Detta ansvarar IT avdelningen för och och bolaget ansvarar för att IT avdelningen fått ett tydligt uppdrag. Det görs med en IT policy. Om IT avdelningen är inhyrd är detta ett bra sätt att kunna specificera hur mycket stöd man behöver. Det är också bolagets eller VD:s ansvar att hålla administratören informerad om vem som kan efterfråga ändringar i användares rättigheter och vilken beslutsvägen för en sådan ändring är.

Vem kan dela ut rättigheter till information

Det är också viktigt att de som administrerar datanätverket och informationslagringen känner till vem eller vilka som kan be om ändring för en användares rättigheter. Det bör i allmänhet vara den som äger informationen tillsammans med medarbetarens chef.

Som ni ser är det en del att tänka på. Vi har god erfarenhet av detta. Kontakta oss för vidare diskussion.

--- Utdrag ---

Omvärldens intresse


Hur stort bedömer ni att intresset från omvärlden är för er information?

(1-5) ___


Är ert företag börsnoterat?

Ja / Nej


Finns det yttre krav ställda på ert företag? (T.ex. från leverantör eller myndighet.)

__________________


Om en laptop eller USB minne tappas bort bedömer ni det troligt att upphittaren kommer att läsa informationen?

Ja / Nej


Hur länge klarar ni er utan att kunna ta emot och skicka mejl?

1/2 timme - 1 timme - 1/2 dag - 1 Dag - 2 dagar.


Hur viktig är befintlig mejlkorrespondens för verksamheten?

Väldigt viktig - Inte kritisk men viktig - Inte viktig


Ska anställda själva bestämma vad som ska raderas från sitt mejlkonto eller ska allt backas upp?

Ja / Nej


---Slut Utdrag ---

Ring oss - 08-322506

eller skriv dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig.

TENKA AB · Mjukvaruutveckling och IT-Support · 08-32 25 06 · utveckling@tenka.se · support@tenka.se